Den Jødiske Kirkegård i Assens

Den Jødiske Kirkegård i Assens


Vælg en carré (A eller B) for at se gravstenene i de enkelte rækker.

Denne del af databasen over de ældste mosaiske begravelser i Danmark omhandler Assens og er baseret væsenligst på Julius Margolinsky "Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976", Kbh. 1978 s. 617-20, samt på hans håndskrevne kartotek (Allan Falk "Margoteket", JGS-Nyt Nr. 3 Vol. 5, september 2008. Alle fotografier i denne del af databasen er - hvis ikke andet er angivet - taget af TB i juli måned 2010.

Assens' lille jødiske begravelsesplads ligger overfor Assistens Kirkegård på Kildebakken, tidligere kaldt "Jødebakken", en utrafikeret sidevej til Ny Adelsgade. Af de 47 kendte begravelser (samt nogle enkelte helt nye begravelser) kan kun halvdelen lokaliseres. 23 begravede har hos Margolinsky intet gravnummer; vi véd blot at de er begravet et eller andet sted på pladsen.

Der har fundet begravelser sted fra 1827-1914. Hertil kommer som nævnt enkelte nyere begravelser, som dog ikke er taget med i denne database. Til højre for indgangen ligger carre A med 4 rækker og til venstre carre B med 3 rækker. Hver række skønnes at have 8 begravelser.

begravelser per år

Tom Brøndsted, Ålborg jan. 2011

Log in