Den Jødiske Kirkegård i Ålborg

Begravelser i Carré A

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-A-4-1-TB-may2010.JPG
Carré A Foto TB may. 2010

Der er ialt 82 kendte og lokaliserbare begravelser i carre A

begravelser per år

Log in