Den Jødiske Kirkegård i Fredericia

Begravelser i Carré A

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-A-8-1-TB-may2010.JPG
Carré A Foto TB may. 2010

Carre A med 18 rækker ligger til højre for hovedindgangen fra Slesvigsgade. Den har begravelser fra kirkegårdens oprettelse til 1798. De ældste sten ligger i den fjerneste ende fra hovedindgangen. I rækkerne 5, 6 og 14 findes ingen gravsten og i række 11 kun en enkelt, der ikke kan identificeres. Ligesom i carre X i Møllegade skelner Margolinsky i carre A mellem gravnummer og stennummer. Sten og grav ligger dog altid i samme række, ligesom rækkefølgen følger hinanden.

Der er ialt 82 kendte og lokaliserbare begravelser i carre A

begravelser per år

Log in