Den Jødiske Kirkegård i Randers

Begravelser i Række 10

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-A10-5-1-TB-sep2010.JPG
Række 10 Foto TB sep. 2010

Rækken afsluttes af nogle nyere begravelser fra 1970-80. Disse er ikke medtaget i denne database.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
BERG Lea, f. LöBEL, g. Sinai, 75 år. D. af Michael, 1849,28.1 00017-5-1-TB-sep2010.JPG10-1-Rnd identificeret I11714 
BERG Sinai, lærer, handelsmand, 76 år, 1854,15.3 00020-5-1-TB-sep2010.JPG10-2-Rnd identificeret I11713 
MICHELSEN Rikke, f. MEYER, g. Israel, f. 28.11.1810, 1850,27.7 00204-5-1-TB-sep2010.JPG10-3-Rnd identificeret I2869 
MEYER Frederikke, f. METZ, g. Marcus, f. 4.7.1788 Fredericia, 1850,18.8 00179-5-1-TB-sep2010.JPG10-4-Rnd identificeret I36336 
MEYER Marcus, købmand, f. 23.9.1776 Mecklenburg, 1855,13.11 00189-5-1-TB-sep2010.JPG10-5-Rnd identificeret I36337 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVA10-6-Rnd
JACOBSEN Betty, f. LORENTZEN, g. Isac, 59 år, 1851,15.6 00090-5-1-TB-sep2010.JPG10-7-Rnd identificeret I4322 
ELIAS Levin, kbm. i Hobro, f. 20.4.1789 Glückstadt, d. i Hobro, 1852,26.6 00046-5-1-TB-sep2010.JPG10-8-Rnd identificeret I9955 
ELIAS Nanche, f. MEYER, g. Levin, f. 6.1.1794 i Redwitz, 1863,18.7 00047-5-1-TB-sep2010.JPG10-9-Rnd identificeret I9956 
LEVIN Hartvig, købmand, f. 4.9.1765 i Nyborg, 1855,29.8 00129-5-1-TB-sep2010.JPG10-10-Rnd identificeret I36314 
MEYER Emil Frederik, barn. S. af Abraham M., f. 1.4.1848, 1856,21.2 00178-5-1-TB-sep2010.JPG10-11-Rnd identificeret [Trykfejl 20-11]I5280 
LEVIN Bella, f. AHRENSEN, g. Jacob, f. 6.7.1784, 1856,22.2 00126-5-1-TB-sep2010.JPG10-12-Rnd identificeret I36310 
WULFF (WULF) Cecilie, f. BERG, (g.m. adjunkt D.W. i Ålborg) f. 6.8.1830 d. i Ålbo, 1859,29.10 00327-5-1-TB-sep2010.JPG10-13-Rnd identificeret I36438 
BERG Moritz, købmand, f. 29.8.1800 i Lissa, 1879,9.2 00018-5-1-TB-sep2010.JPG10-14-Rnd identificeret I36225 
BERG Amalie, f. LEHMANN, g. Moritz, f. 31.12.1804, 1867,26.1 10-15-Rnd ikke fundet [Måske fællessten m. ægtefælle]I36224 
KLEISDORF (KLEISDORFF) Gilbert Motier, cand. phil., f. 26.4.1838, død i Kbh, 1866,27.11 00119-5-1-TB-sep2010.JPG10-16-Rnd identificeret I36304 
KLEISDORF (KLEISDORFF) Rachel, f. DESSAUER, g. Moses Lazarus, f. 22.2.1808, 1899,1.7 00120-5-1-TB-sep2010.JPG10-17-Rnd identificeret I36305 
ZAUN Frederikke, f. von OOSTEN, g. Abraham Markus, f. 7.9.1834, 1867,4.2 00350-5-1-TB-sep2010.JPG10-18-Rnd identificeret I36450 
ZAUN Abraham Markus, bundtmager, f. 21.9.1820 Krakau, 1898,3.1 00349-5-1-TB-sep2010.JPG10-19-Rnd identificeret I36449 
ISACSEN (ISAACSEN, ISAKSEN) Pauline, f. BERG, g. Michael, f. 28.10.1803, 1868,3.2 00086-5-1-TB-sep2010.JPG10-20-Rnd Legat identificeret I36271 
ISACSEN (ISAACSEN, ISAKSEN) Michael, købmand, f. 28.1.1798, d. i Kbh, 1884,27.1 00085-5-1-TB-sep2010.JPG10-21-Rnd Legat identificeret I36270 
BERG Alma Sophie Cecilie, barn, d. af Balthazar B., 12 1/2 år, 1883,1.9 00012-5-1-TB-sep2010.JPG10-22-Rnd identificeret I36223 
BERG Balthazar, købmand, f. 7.9.1831, 1904,2.12 00014-5-1-TB-sep2010.JPG10-23-Rnd identificeret I36221 
BERG Rebecka, f. FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL), g. Balthazar, f. 30.1.1839, d. i Kbh., 1928,26.3 10-24-Rnd Urne ingen sten I36222 
WULFF (WULF) Sophie, d. af Herman W., f. 13.11.1879 Hobro, død der, 1886,31.1 00346-5-1-TB-sep2010.JPG10-25-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36447 
WEINBERG Eduard, købmand, London, f. 8.2.1839 i Elbing, 1885,14.1 00313-5-1-TB-sep2010.JPG10-26-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36429 
ISACSEN (ISAACSEN, ISAKSEN) Balthazar, overretsprokurator i Viborg f. 15.5.1830, d. i Silkeborg, 1889,29.7 00083-5-1-TB-sep2010.JPG10-27-Rnd Legat identificeret I36272 
BLITZ Edvard, blikkenslager f. i Hannover 1818, 1890,8.7 10-28-Rnd ikke fundet I36235 
SIMON Herman, gårdejer i Drastrup, f. 16.1.1822 d. i Drastrup, 1901,9.2 10-29-Rnd ikke fundet I36411 
WRESCHNER Meyer Abraham, dr. phil., rabbiner, f. 24.2.1832 Filene, Posen, 1903,27.4 00319-5-1-TB-sep2010.JPG10-30-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36432 
WRESCHNER Betty, f. OPPENHEIM (OPPENHEIMER), g. Meyer, f. 22.6.1839 død i Kbh, 1922,4.1 00317-5-1-TB-sep2010.JPG10-31-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36431 
TACHAU Albert Michael, grosserer i Basel, f. 11.5.1869 i Thisted, død der, 1903,14.12 00297-5-1-TB-sep2010.JPG10-32-Rnd identificeret I36420 
BERG Wilhelm, handelsagent, f. 12.2.1835, 1904,24.7 00021-5-1-TB-sep2010.JPG10-33-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36229 
NATHANSEN Johanne Marie, f. CHRISTENSEN, g. Moses, f. 13.3.1843, 1900,23.1 00232-5-1-TB-sep2010.JPG10-34-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I2447 
NATHANSEN Moses, kreaturkommissionær, f. 29.9.1834, 1920,26.6 00236-5-1-TB-sep2010.JPG10-35-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I2446 
JACOBI (JACOBY) Sophie, ugift, f. 6.4.1842 Glückstadt, 1907,5.11 00104-5-1-TB-sep2010.JPG10-36-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36290 
PHILIPSON Sophie, f. ABRAHAM, g. Adolph Sem, f. 28.9.1819, 1908,19.8 00262-5-1-TB-sep2010.JPG10-37-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36390 
PHILIPSON Adolph Sem, kgl. agent, købmand, f. 29.2.1820 Ålborg, 1910,9.2 00258-5-1-TB-sep2010.JPG10-38-Rnd Urne identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36389 
PHILIPSON Julius, købmand i Århus, f. 9.2.1858, 1932,25.7 00260-5-1-TB-sep2010.JPG10-38a-Rnd Urne identificeret [Plade ved forældres sten]I36392 
METZ Carl Abraham, sukkervarefabrikant, f. 20.9.1833, 1909,27.10 00156-5-1-TB-sep2010.JPG10-39-Rnd Legat identificeret I3152 
METZ Wilhelmine, f. VALENTIN, g. Carl Abraham, f. 20.11.1836, 1918,21.5 00174-5-1-TB-sep2010.JPG10-40-Rnd Legat identificeret I3153 
METZ Sara, ugift, D. af Abraham Moses M. f. 14.8.1823, 1914,2.1 00171-5-1-TB-sep2010.JPG10-41-Rnd Legat identificeret I9808 
METZ Rosalie, ugift, d. af Abraham Moses M. f. 23.2.1830, 1918,5.11 00168-5-1-TB-sep2010.JPG10-42-Rnd Legat identificeret I9810 
VALENTIN Bertha Haryetta, f. von ESSEN, g. Joseph, f. 28.1.1843 Skanderborg, 1914,12.6 00303-5-1-TB-sep2010.JPG10-43-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I10776 
VALENTIN Joseph, cigarfabrikant, bogholder, f. 22.5.1844, 1925,18.5 00307-5-1-TB-sep2010.JPG10-44-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I10710 
JONAS Jacob Adolf, ingeniør i Århus f. 27.5.1880, 1930,10.5 10-45-Rnd ikke fundet [Trykfejl 11-45]I36295 
NATHANSEN Gunhilda, ugift, d. af Julius N, f. 28.12.1852, 1931,15.11 00226-5-1-TB-sep2010.JPG10-46-Rnd identificeret I36377 
CHRISTENSEN Adelheid, f. NATHAN, g. Niels Andreas, f. 12.7.1863, enke e. toldforvalter i Skagen, 1935,22.6 00032-5-1-TB-sep2010.JPG10-47-Rnd ikke identificeret el. fotograferet [Mands fornavn mangler i JD]I36240 
NATHAN Jacob, slagtermester, f. 12.11.1864, 1935,3.10 00212-5-1-TB-sep2010.JPG10-48-Rnd identificeret I36372 

Log in