Den Jødiske Kirkegård i Fåborg

Begravelser i Carré B

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-B-10-1-TB-dec2011.JPG
Carré B Foto TB dec. 2011

Der er ialt 12 kendte og lokaliserbare begravelser i carre B

begravelser per år

Log in