Den Jødiske Kirkegård i Ålborg

Begravelser i Carré B

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-B-4-1-TB-may2010.JPG
Carré B Foto TB may. 2010

Der er ialt 44 kendte og lokaliserbare begravelser i carre B

begravelser per år

Log in