Den Jødiske Kirkegård i Fredericia

Begravelser i Carré B

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-B-8-1-TB-may2010.JPG
Carré B Foto TB may. 2010

Carre B med 21 rækker ligger til venstre for hovedindgangen fra Slesvigsgade, adskilt fra carre A af midtergangen. Den har begravelser i tidsrummet 1798-1898, dog kun ganske få efter 1860. De ældste sten ligger i den fjerneste ende fra hovedindgangen. På en hebraisk inskription B-4-10 fra 1806 benævnes denne del af kirkegården "den ny kirkegård".

Der er ialt 226 kendte og lokaliserbare begravelser i carre B

begravelser per år

Log in