Den Jødiske Kirkegård i Fredericia

Begravelser i Carré C

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-C-8-1-TB-may2010.JPG
Carré C Foto TB may. 2010

Carre C, den yngste af carre'erne, er adskilt fra carre'erne A og B af en fabriksbygning beliggende på arealet solgt fra omkring 1910. Der er indgang fra Vester Voldgade. Der er 8 gravrækker, hvor den 8. i Margolinskys "Jødiske Dødsfald" benævnes "barn". Da fotografierne i denne del af databasen blev taget (juli 2010), var de fleste grave i carre C overgroet af efeu.

Der er ialt 102 kendte og lokaliserbare begravelser i carre C

begravelser per år

Log in