Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré D

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-D-1-1-TB-apr2011.JPG
Carré D Foto TB apr. 2011

Status: De første to rækker samt de større gravmæler i de øvrige rækker er fotograferet. Den resterende del kan først fotograferes, når oprydningsarbejdet er afsluttet.

Carre D ligger (ligesom C, E og den ene halvdel af H) på arealet erhvervet 1805. De to første rækker har normale, fortrinsvis voksenbegravelser, mens de øvrige rækker først og fremmest har været brugt til små barnegrave, ofte kun med små løse gravplader. Dog ligger der blandt barnegravene også enkelte store familiegravsteder.

Der er ialt 110 kendte og lokaliserbare begravelser i carre D

begravelser per år

Log in