Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré MUR

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

noPhoto
Carré MUR

Der er ialt 336 kendte og lokaliserbare begravelser i carre MUR

begravelser per år

Log in