Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré TER

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

noPhoto
Carré TER

Der er ialt 42 kendte og lokaliserbare begravelser i carre TER

begravelser per år

Log in