Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 3720-1

Person: SALOMON, Abraham
rabbiner,
Hebr. navn: Avraham bar Schlomo
Begravelsesdato: 1700,22.5
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-6-48-22
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Krydsreferencer:
I117 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
placering af nr. 3720
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


klik fotos for at se fuld kvalitet

picture 03720-1-1-JP-jun2010.JPG
Foto
JP jun. 2010

Historisk foto fra Mindeskrift (før 1914) hhv. Gravskrifter 1912. Den hebraiske gravskrift: Herunder skjules det store skyggefulde Træ, det er Abraham, en Fyrste i Thora-kundskab, der indtog Lærerens Sæde i hellige Menigheder iblandt dem, der førte den hellige Sag til Sejr. Han oplærte mange Disciple i indtrængende og overskuende Granskning. Det er den fromme, højtberømte Rabbiner Abraham, Søn af den fromme Rabbiner Salomon - den frommes Minde være til Velsignelse - fra Rausnitz. Englene har besejret Menneskene og bortført ham til Himmelens Sale Lørdagen den 2. Dag i Sivan (5)460. (20. Maj 1700.)

Anm. I Aarel 5460 faldt 2. Sivan ikke paa en Lørdag, men en Torsdag. Derfor tør man formode, at Mindestenen er bleven fornyet mange Aar efter Rabbinerens Død. Traditionen havde da nok bevaret Dødsdagen, 2. Sivan, og man huskede, at Dødsfaldet var indtruffet paa en Lørdag, men havde ikke rede paa Aarstallet. Dødsdagen maa man saa hellere sætte til Lørdagen den 2. Sivan i Aaret 5459. (30. Maj 1699.) (Mindeskrift)

Log in