Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré 4 Række D ulige numre

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

noPhoto
Række D i carré 4

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-1-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-3-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-5-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-7-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-9-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-11-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-13-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-15-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-17-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-19-Vestre
SALOMON Sally, grosserer, 1935,14.2 4-D-21-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 3301.]I40568 
SALOMON Isidor, antikvitetshandler, 1932,9.9 4-D-23-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 3137.]I40559 
SALOMON Bernhard Berendt, grosserer, 1922,9.11 4-D-25-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2467.]I26022 
JACOBSEN Axel Levin, vekselmægler, 1904,24.4 4-D-27-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1056.]I37764 
JACOBSEN Selma, f. SANDER, g. Axel Levin, 1945,5.8 4-D-29-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 3972.]I4595 
COHEN Albert Bernhard, grosserer, 1904,4.8 4-D-31-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1074.]I2956 
COHEN Jenny, f. BING, g. Albert Bernhard, 1918,13.5 4-D-33-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2062.]I2997 
DAVIDSON David, toldassistent, 1904,13.11 4-D-35-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1081.]I22600 
DAVIDSON Gerda, f. NATHANSEN, g. David, 1925,26.6 4-D-37-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 2652.]I22605 
HESS Josephine, f. WEEL, g. Ferdinand, 1904,23.11 4-D-39-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1086.]I37759 
WEEL Eduard Elias, manufakturhandler, 1918,1.12 4-D-41-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2116.]I37762 
WEEL Adolph Tobias, typograf, 1908,26.6 4-D-43-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1304.]I37761 
LEVY Sophus Isack, cigarhandler, 1905,5.2 4-D-45-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1093.]I18037 
LEVY Camilla, ugift, 1907,7.4 4-D-47-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 1221.]I18035 
JONES Marie, professorinde, f. Tachau, g. Philip, 1905,20.2 4-D-49-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1095.]
JONES Jenny Serina, ugift, 1930,25.9 4-D-51-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2991.]
NATHANSEN Isak Nathan Minden, partikulier, 1905,12.3 4-D-53-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1099.]I29810 
NATHANSEN Augusta Judithe, f. CANTOR, g. Isac Nathan, 1914,5.4 4-D-55-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1725.]
NATHANSEN Jacob Johannes, overretssagfører, 1906,9.8 4-D-57-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 1178.]I38419 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAV4-D-59-Vestre
CANTOR Frederikke, ugift, 1920,11.3 4-D-61-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2255.]I29803 
JENSEN Gerda Regine Johanne, f. NATHANSEN, g. Julius, 1930,5.5 4-D-63-Vestre ikke identificeret el. fotograferet [id 2972.]I39628 

Log in