Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré A Række 11

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-A11-1-1-AF-jul2011.jpg
Række 11 i carré A Foto AF jul. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
LEVINSON Hirsch, købmand, 1874,27.1 02509-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-1-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34745 
kaldt Hirsch KRäTZWäSCHER
LEVINSON Cecilie, f. SOLDIN, g. Hirsch, 1889,11.10 02508-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-2-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34744 
DAVIDSEN Louise, f. BALLIN, g. Abraham, 1874,6.2 A-11-3-Mlgd ikke fundet I33676 
LEVY Jacob Samson, grosserer, 1901,14.6 02618-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-4-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32096 
LEVY Hanne, f. SALOMONSEN, g. Jacob Samson, 1874,11.2 02594-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-5-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32013 
GOLDSCHMIDT Bendix Meyer, manufakturhandler, 1874,9.3 01226-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-6-Mlgd Legat identificeret I13971 
kaldt Bendix Meyer KIK
GOLDSCHMIDT Rose, f. TRIER, g. Bendix Meyer, 1890,16.9 01292-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-7-Mlgd Legat identificeret I13972 
CORDOSA (CARDOSA) Hanne, f. COHEN (COHN), g. David Abraham, 1874,12.3 A-11-8-Mlgd Legat ikke fundet [Fælles sten med ægtefælle i A-11-9?]I33619 
CORDOSA (CARDOSA) David Abraham, partikulier, 1874,19.8 00766-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-9-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet [Ulæselig, Familiesten med hustru og datter?]I33618 
CORDOSA (CARDOSA) Therese, ugift, 1929,5.6 A-11-9a-Mlgd Legat ikke fundet [Fælles sten med forældre i A-11-9?]I33623 
JACOBSEN Lehman Aron, korpslæge, 1874,16.3 02106-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-10-Mlgd identificeret I11540 
DELBANCO Martin, handelskommis, 1874,28.3 00886-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-11-Mlgd Legat identificeret I33693 
LEVY Wilhelmine, f. RUBEN, g. Wulf Samuel, 1874,28.3 02713-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-12-Mlgd Legat identificeret I13897 
LEVY Wulf Samuel, grosserer, 1881,16.10 02714-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-13-Mlgd Legat identificeret I13896 
LUBLIN Rose, f. LAZARUS, g. Hirsch, 1874,31.3 02788-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-14-Mlgd identificeret I31932 
kaldt Rose KIK
NATHAN Nathan Zacharias, handlende, Slagelse, 1874,2.4 A-11-15-Mlgd 0 ingen sten I12559 
TEXIERE Isak Jacobsen, købmand, 1874,5.4 04162-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-16-Mlgd identificeret I35814 
GOLDSCHMIDT Galethea, f. MEYER, g. Sigfred, 1874,13.4 01244-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-17-Mlgd Legat identificeret I27629 
GOLDSCHMIDT Sigfred, etatsråd, 1906,13.10 01294-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-18-Mlgd Legat identificeret I27628 
HENRIQUES Samson Elias, berider, 1874,20.4 A-11-19-Mlgd 0 ingen sten I34119 
ESKILDSEN Julie, f. FRANCK, g. Levin, 1874,20.4 A-11-20-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I33755 
LEVIN Hanne, f. BLOCH, g. Adolph, 1874,26.4 02408-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-21-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14847 
LEVIN Adolph, grosserer, 1876,9.7 02372-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-22-Mlgd identificeret I14838 
LEVIN Nathan Jacob, broderihandler, 1874,28.4 02474-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-23-Mlgd identificeret I34725 
kaldt Nathan Jacob BURGUNST (BURGKUNSTADT)
ADLER David Baruch, grosserer, 1878,4.12 00091-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-24-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13933 
ADLER Jenny, f. RAPHAEL, g. David Baruch, 1902,13.11 00100-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-25-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13934 
ADLER Hanne, ugift, rektor, 1947,4.1 00094-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-25a-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med forældre]I32514 
KALISCH Jacobine, ugift, 1882,26.9 02253-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-26-Mlgd Legat identificeret I34562 
HARTVIGSON Emma, f. RéE, g. Hartvig, 1882,28.9 01493-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-27-Mlgd identificeret I17819 
SALOMONSEN Daniel Heiman, grosserer, 1882,13.10 03825-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-28-Mlgd identificeret I3443 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVA-11-29-Mlgd
HECKSCHER Rachel, ugift, restauratrice, 1882,17.10 01545-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-30-Mlgd identificeret I5433 
NATHAN Jette, f. LAZARUS, g. Philip, 1882,1.12 03359-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-31-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I35295 
JACOBI (JACOBY) Jacob, skrædermester, 1882,30.11 A-11-32-Mlgd 0 ingen sten I23155 
HENRIQUES Amalia, ugift, 1882,4.12 A-11-33-Mlgd ikke fundet I34103 
CALMANN Israel H., kommissionær, 1882,9.12 A-11-34-Mlgd 0 ingen sten I32834 
GOLDMANN Jacob, hattemagermester, Ålborg, 1882,31.12 01220-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-35-Mlgd identificeret I33904 
GOLDSCHMIDT Abraham Joseph, kirkebetjent, 1883,10.1 01221-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-36-Mlgd identificeret I33905 
kaldt Abraham Joseph OLDENBURG
GOLDSCHMIDT Jette, f. COHEN (COHN), g. Abraham Joseph, 1869,20.12 01258-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-37-Mlgd identificeret [Navn på bagside af ægtefælles sten]I33926 
WARBURG Rebekka, ugift, 1883,1.2 A-11-38-Mlgd 0 ingen sten I15257 
SALOMON Caroline, ugift, 1883,15.3 03736-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-39-Mlgd Legat identificeret I609 
kaldt Caroline MOISLING
ELIESEN Edvard/Elias, manufakturhandler, 1883,25.3 A-11-40-Mlgd 0 ingen sten I11558 
MEYER Leopold David, kontorist, 1883,4.4 03110-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-41-Mlgd identificeret I35086 
COHEN (COHN) Levin, tøjfabrikant, 1883,20.4 A-11-42-Mlgd 0 ingen sten I33572 
MEYER Franziska, f. SELIG, g. Martin, 1883,18.5 A-11-43-Mlgd ikke fundet I14893 
MEYER Eugenie, barn, 1886,6.7 A-11-44-Mlgd 0 ingen sten I35048 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Frederikke, f. BLOCH, g. Joseph, 1883,1.6 A-11-45-Mlgd 0 ingen sten I32707 

Log in