Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré A Række 4

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-A4-1-1-AF-jul2011.jpg
Række 4 i carré A Foto AF jul. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
GEDALIA lsidora, barn, 1866,8.2 01175-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-1-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I23499 
MEYER Regitze, barn, 1866,5.2 03162-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-2-Mlgd identificeret I35115 
WENDT Philipine, f. LIEBMANN, 1866,12.1 A-4-3-Mlgd ikke fundet I35976 
SCHNELLER Sophie, - enke, 1866,11.1 03968-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-4-Mlgd identificeret I35664 
LEVY Zander Isach, grosserer, 1865,6.12 02715-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-5-Mlgd identificeret I34849 
GRüN Frederik Salomon, kontorist, 1865,3.12 01335-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-6-Mlgd identificeret I33963 
RAPHAEL Jacob, partikullier, 1865,29.11 03597-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-7-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I35456 
LEVIN Harald Joseph, kræmmersvend, 1865,6.11 02411-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-8-Mlgd identificeret I34695 
CURIEL (COURIEL) Dorothea, f. ANRICH, g. Salomon, 1865,25.10 00775-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-9-Mlgd identificeret I33625 
RUBEN Magnus Moses, købmand, 1872,29.3 03699-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-10-Mlgd identificeret I35512 
RUBEN Sophie, f. LEVY, g. Magnus Moses, 1865,9.10 03710-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-11-Mlgd identificeret I35515 
LEVIN Hanne, ugift, 1865,28.9 02410-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-12-Mlgd Legat identificeret I34694 
MELCHIOR Israel Bernhard, grosserer cand.polyt., 1893,7.9 02903-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-13-Mlgd identificeret I5949 
MELCHIOR Charlotte Cecilie, f. van DEHN (DEEN), g. Israel Bernhard, 1865,25.9 02884-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-14-Mlgd identificeret I5950 
GUNST Ludvig A., bogholder, 1865,6.9 A-4-15-Mlgd 0 ingen sten I33975 
ANRICH Lovise, f. DELLEVIE (DELLEWIE), g. Moses Gottchalk, 1868,10.10 00127-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-16-Mlgd Legat identificeret I32541 
ANRICH Moses Gottschalk, vekselmægler, 1865,3.9 00130-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-17-Mlgd Legat identificeret I32542 
JACOBSEN Jacob, kobbersmed, 1865,22.8 02089-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-18-Mlgd identificeret I34444 
BLOCH Frederik M., elektropletfabrikant, 1884,17.9 00404-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-19-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I32774 
BLOCH Frederikke, f. MEYER, g. Frederik M., 1865,17.8 00405-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-20-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Forkert dato (6. okt.) i JD.]I32775 
HIRSCH Michael, skolelærer, Ålborg, 1865,26.7 01792-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-21-Mlgd identificeret I34202 
kaldt Michael AALBORG
JACOBSEN Esperance Henriette, ugift, lærerinde, 1865,22.7 02047-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-22-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34405 
JACOBSEN Hanne, f. BONNIER, g. Abraham Jacob, 1865,18.7 02063-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-23-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34422 
kaldt Hanne MOISLING
MEYER Nicolaus Nathan, fuldmægtig, 1865,12.7 A-4-24-Mlgd 0 ingen sten I35112 
TRIER Salomon Meyer, apoteker, 1894,7.3 04227-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-25-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13961 
TRIER Sophie, f. BALLIN, g. Salomon Meyer, 1865,23.6 04233-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-26-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13958 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Marcus Simon, skrædermester, kaptajn, 1898,4.7 01095-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-27-Mlgd identificeret I1216 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Frederikke, f. HARTVIG (HARTIG), g. Marcus Simon, 1865,16.6 01086-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-28-Mlgd identificeret I2131 
CANTOR Henriette Raphael, ugift, 1865,9.6 A-4-29-Mlgd ikke fundet I32320 
SIMONSEN Isak Heyman, silke- og klædehandler, 1865,5.6 04065-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-30-Mlgd identificeret I35741 
MONIES Siegfred, barn, 1865,24.5 03252-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-31-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Ulæselig plade tilskrives her SM (selvom 0 for ingen sten i JD)]I35172 
KOPPEL Fanny Josepha, ugift, 1865,14.5 02281-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-32-Mlgd identificeret I13417 
LOTINGA Abraham Acher, købmand, 1865,11.5 02777-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-33-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I18490 
LOTINGA Bolette, f. POLACK, g. Abraham Acher, 1924,22.8 02778-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-34-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I18484 
MOURITZEN Susanne, f. LEVY, g. Daniel, 1865,9.5 03319-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-35-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Mands fornavn mangler i JD. Ulæselig plade foran stenen for Lotinger?]I17325 
GERSON Nicolai, grosserer, 1865,7.5 A-4-36-Mlgd 0 ingen sten I22879 
SOLDIN Michael, tobakshandler, 1865,27.4 A-4-37-Mlgd ikke fundet I35761 
SOLDIN Frederikke, f. WOLFF (WOLF), g. Michael, 1874,14.12 A-4-38-Mlgd ikke fundet I50921 
MENDEL Birgitte, f. SYSKIND, g. Moses, 1865,26.4 A-4-39-Mlgd 0 ingen sten [Står under mands fornavn i JD]I54216 
JACOBSEN Eva, f. GUMPERT (GUMBERT), g. Jacob (Eljakim) Moses, enke, 1865,4.4 02051-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-40-Mlgd identificeret [Fødenavn og mands fornavn mangler i JD]I34412 
MEYER Henriette, ugift, Ålborg, 1865,12.4 03069-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-41-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I55913 
LEVIN Simon, guldsmedemester, 1865,10.4 A-4-42-Mlgd 0 ingen sten I23161 
DAVID Jacobi Lazarus, grosserer, 1881,12.8 00808-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-43-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14089 
DAVID Susanne Esperance, f. COHEN (COHN), g. Jacobi Lazarus, 1865,14.3 00829-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-44-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14091 
HARTVIG (HARTIG) Birgitte, f. ISRAEL, g. Joseph Philip, 1889,2.1 01441-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-45-Mlgd Legat identificeret I34024 
HARTVIG (HARTIG) Joseph Philip, silke- og klædehandler, 1865,12.3 01464-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-46-Mlgd Legat identificeret I34025 
kaldt Josel ESSEN

Log in