Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré A Række 5

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-A5-1-1-AF-jul2011.jpg
Række 5 i carré A Foto AF jul. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
WULFF (WULF) Fanny, f. PEINE, g. Liveng, 1866,7.2 04509-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-1-Mlgd identificeret I10877 
WULFF (WULF) Liveng, rodemester, 1890,27.1 04537-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-2-Mlgd identificeret I10592 
SANDER Elise, f. ABRAHAMSEN, g. Alexander, 1866,11.2 03943-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-3-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I35645 
HELLMANN Gerson, handelsfuldmægtig, 1866,3.3 01602-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-4-Mlgd Legat identificeret I34099 
HELLMANN Rose, f. UNNA, g. Gerson, 1869,20.11 01604-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-5-Mlgd Legat identificeret I34101 
NATHAN Frederikke, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Zacharias, 1866,9.3 A-5-6-Mlgd 0 ingen sten I35281 
NATHANSON Josepf Samuel, vekselerer, Helsingør, 1866,20.3 03400-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-7-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I5874 
NATHANSON Emilie, f. HEILBUTH, g. Joseph Samuel, 1890,6.2 03398-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-8-Mlgd identificeret I5970 
BALLIN Samuel Jacob, prof. dr.med., 1866,24.3 00181-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-9-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13340 
BALLIN Dorothea, f. TRIER, g. Samuel Jacob, 1894,10.11 00166-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-10-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13341 
BALLIN Sylvester Simon, silke- og klædekræmmer, 1866,26.3 00186-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-11-Mlgd identificeret I32582 
MEYER Joseph, glarmester, 1866,6.4 A-5-12-Mlgd 0 ingen sten I35080 
MEYER Sara, - g.m. handlende, Hannover, 1866,11.4 A-5-13-Mlgd 0 ingen sten I35126 
MEYER Frederikke, ugift, 1866,16.4 03052-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-14-Mlgd identificeret I11585 
kaldt Rachel HAMBURGER (HAMBURG)
MELCHIOR Jacob Lazarus, broderihandler, 1866,18.4 02905-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-15-Mlgd Legat identificeret I14115 
MELCHIOR Rose, f. LAZARUS, g. Jacob Lazarus, 1899,3.6 02929-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-16-Mlgd Legat identificeret I14118 
HEILBUTH Rose, ugift, 1866,30.4 01567-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-17-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet I34079 
LACHMANN Joseph Abraham, guldsmed, 1874,23.6 A-5-18-Mlgd ikke fundet [Muligvis fælles sten med ægtefælle i A-5-19]I577 
LACHMANN Sophie, f. BEHRENS (BAERENS), g. Joseph Abraham, 1866,2.5 02300-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-19-Mlgd identificeret I586 
WALLICH Birgitte Marie, ugift, 1866,8.5 04341-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-20-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I35909 
WALLICH Sophie, ugift, 1872,22.9 A-5-21-Mlgd ikke fundet [Muligvis fælles sten med søsteren t.v.]I35924 
LEVISON Betty, ugift, syjomfru, 1866,16.5 02511-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-22-Mlgd Legat identificeret I34746 
HENRIQUES Elias, 1866,19.5 A-5-23-Mlgd 0 ingen sten I6709 
HARTVIG (HARTIG) Bernhard Marcus, urmagerlærling, 1866,20.5 A-5-24-Mlgd 0 ingen sten I1960 
CANTOR Jean (Jacob), silke- og klædehandler, 1866,26.5 A-5-25-Mlgd 0 ingen sten I32312 
WEEL August Isaac David, grosserer, 1866,2.6 04409-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-26-Mlgd Legat identificeret [Trykfejl i JD A-4-26]I35945 
MONIES Caroline, f. JACOBSEN, g. Israel, 1866,6.6 03242-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-27-Mlgd Legat identificeret I35163 
MONIES Israel, manufakturhandler, 1877,10.10 03246-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-28-Mlgd Legat identificeret I35164 
MARCUS Marcus Josephus, dr.med., 1866,15.6 02832-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-29-Mlgd Legat identificeret I2513 
LEMLE Esther, f. KOPPEL, g. Moses, 1866,25.6 02346-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-30-Mlgd Legat identificeret I19873 
LEMLE Moses, partikulier, 1867,17.7 02347-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-31-Mlgd Legat identificeret I19919 
JACOBSEN Sophie, f. MELCHIOR, g. Aron Juda, 1866,29.6 02158-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-32-Mlgd identificeret I13152 
JACOBSEN Aron Juda, glashandler, 1874,26.10 02019-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-33-Mlgd identificeret I13160 
LEVISON Pinnes, grosserer, 1866,20.7 A-5-34-Mlgd ikke fundet [Muligvis sten m. ægtefælle i A-5-35]I11260 
LEVISON Birgitte, f. HERTZ, g. Pinnes, 1900,5.8 02512-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-35-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I10932 
WULFF (WULF) Marie, ugift, 1866,6.8 04542-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-36-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I56068 
DAVIDSEN Levin, skrædermester, 1866,23.8 00852-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-37-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I33669 
WALLICH Hanne, f. KALISCH, g. Zacharias, 1866,30.9 A-5-38-Mlgd 0 ingen sten I35913 
CANTOR Esther, ugift, 1866,16.10 00520-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-39-Mlgd identificeret I22907 
PHILIP Sara Meyer, ugift, 1866,18.11 03498-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-40-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I11277 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Moritz Joseph, redaktør, 1866,29.11 00330-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-41-Mlgd Legat identificeret I32726 
ITALIAENDER Marcus, grosserer, 1866,26.8 01957-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-42-Mlgd identificeret I34338 
MICHAELSEN Simon Jacob, forvalter, 1866,20.12 03224-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-43-Mlgd identificeret I35156 
BALLIN Julius Simon, malersvend, 1867,19.1 A-5-44-Mlgd 0 ingen sten I32580 
kaldt Julius Simon BERLIN
BüRGEL Frederikke Fella, ugift, 1867,21.1 00461-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-45-Mlgd identificeret I5410 
WULFF (WULF) Amalie, ugift, Stege, 1867,26.2 04492-1-1-AF-jul2011.jpgA-5-46-Mlgd identificeret I49072 

Log in