Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré A Række 7

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-A7-1-1-AF-jul2011.jpg
Række 7 i carré A Foto AF jul. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
OETTINGER (ØTTINGER) Isak, kunstdrejer, 1868,29.2 03430-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-1-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I22477 
OETTINGER (ØTTINGER) Jette, f. HAUROWITZ, g. Isak, 1897,23.1 03431-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-2-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I22460 
RUBEN Susanne, f. BLOCH, g. Isak Hendel, 1868,6.3 03713-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-3-Mlgd Legat identificeret I35518 
RUBEN Isak Hendel, grosserer, 1868,10.12 03691-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-4-Mlgd Legat identificeret I35509 
LEVISON Ludvig, snedkermester, 1868,14.3 A-7-5-Mlgd 0 ingen sten I3733 
WULFF (WULF) Henriette, f. GOLDSCHMIDT, g. Moses, 1868,27.3 04522-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-6-Mlgd identificeret I36045 
COHEN (COHN) Julius Levin, købmand, 1868,12.4 00674-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-7-Mlgd Legat identificeret [Trykfejl i JD 9-7-7 samt dødsår 1860]I5744 
COHEN (COHN) Sara, f. SALOMON, g. Julius Levin, 1919,29.11 00745-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-8-Mlgd Legat identificeret I5745 
GOTTSCHALKSEN Meyer Levin, mel- og gryn handler, 1868,11.5 01332-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-9-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet I22852 
PHILIPSEN Rose Nathan, ugift, 1868,20.5 03530-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-10-Mlgd identificeret I35405 
WULFF (WULF) Eva, g. Hertz, 1868,28.5 A-7-11-Mlgd 0 ingen sten I36030 
LEVISON Sophie, ugift, lærerinde v. Carolineskolen, 1868,16.6 02526-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-12-Mlgd identificeret I16868 
MEYER Esther, f. ANRICH, g. Amsel Nathan, 1868,18.6 03043-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-13-Mlgd Legat identificeret [Trykfejl i JD: Anrichm]I35045 
MEYER Amsel Nathan, silke- og klædehandler, 1871,26.4 03002-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-14-Mlgd Legat identificeret I35009 
kaldt Amsel Nathan HAUSEN
BLOCH Sammy, grosserer, 1868,9.8 00427-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-15-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32768 
BLOCH Bergitte, f. SIMONSEN, g. Sammy, 1897,21.3 00397-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-16-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32767 
MEYER Mine, ugift, melhandler, 1868,6.9 03140-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-17-Mlgd identificeret I47261 
LEVY Arnold W.S., typograf, 1868,9.9 02536-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-18-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I14689 
HIRSCH Betty, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Nathan, 1868,14.10 01776-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-19-Mlgd identificeret I34188 
MEYER Daniel, grosserer, 1868,17.10 03028-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-20-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35029 
MEYER Henriette, f. WULFF (WULF), g. Daniel, 1901,21.11 03068-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-21-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35063 
MEYER Hanne, dameskræderinde, 1868,23.11 03061-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-22-Mlgd identificeret I35058 
kaldt Hanne HAMBURGER (HAMBURG)
MEYER Rikke, ugift, 1910,16.9 03163-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-23-Mlgd identificeret I35116 
kaldt Rikke HAMBURGER (HAMBURG)
JACOBSEN Ida Theresia, f. DAHL, g. Moses Seligman, 1868,1.12 02079-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-24-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34435 
JACOBSEN Moses Seligmann, marskandiser, 1888,21.2 02127-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-25-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle nr. 2 (g.1.m. Sophie)]I34436 
DAVID Sophie, ugift, 1868,6.12 00828-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-26-Mlgd Legat identificeret I14088 
RéE Martin Carl Julius, kontorist, 1868,9.12 03621-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-27-Mlgd Legat identificeret I17781 
KRISTELLER Beer Michel, cigarfabrikant, 1868,20.12 02292-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-28-Mlgd identificeret I34592 
MELCHIOR Martha, ugift, 1868,26.12 A-7-29-Mlgd 0 ingen sten I13319 
DELBANCO Henriette, ugift, 1869,4.1 A-7-29a-Mlgd 0 ingen sten I6296 
LEVIN Ephraim David, grosserer, 1869,16.1 02396-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-30-Mlgd Legat identificeret I34677 
LEVIN Mine, f. COHEN (COHN), g. Ephraim David, 1903,2.12 02466-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-31-Mlgd Legat identificeret I34721 
SALOMONSEN Heiman Aron, tøjmagermester, 1869,26.1 03841-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-32-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I3236 
SALOMONSEN Dina, f. JACOBSEN, g. Heiman Aron, 1896,16.6 03828-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-33-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I3237 
MICHAELSEN Lion Michael, strømpevæver, 1869,2.2 A-7-34-Mlgd 0 ingen sten I35149 
GOLDSCHMIDT Rose, f. GERSON, g. Heiman, 1869,31.1 01291-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-35-Mlgd Legat identificeret I12987 
LEVY Moritz Meyer, guldsmed, 1869,2.2 02664-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-36-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14719 
LEVY Nanna, f. LEVY, g. Moritz Meyer, 1888,12.2 02668-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-37-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle, Fødenavn mangler i JD]I14682 
BLOCH Susanne, f. RUBEN, g. Nathan, 1869,11.12 A-7-38-Mlgd ikke fundet I32788 
VALENTIN Esther, ugift, 1869,15.2 04308-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-39-Mlgd identificeret I35885 
BARUCH David, marskandiser, 1869,15.9 00189-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-40-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med søn]I11592 
BARUCH Lehmann David, bogholder, 1869,24.2 00193-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-41-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med far]I11594 
WULFF (WULF) Louis Joseph, kontorist, 1869,2.3 04538-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-42-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I36052 
SIMONSEN Rosa, f. HAHN, g. Jacob, 1869,18.2 04084-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-43-Mlgd Legat identificeret I3161 
SIMONSEN Jacob, vekselerer, 1880,7.6 04067-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-44-Mlgd Legat identificeret I3160 
WOLFF (WOLF) Johanna, f. GOLDSCHMIDT, g. Abraham Alexander, 1876,2.2 04480-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-45-Mlgd Legat identificeret I7010 
WOLFF (WOLF) Abraham Alexander, overrabbiner, 1891,6.12 04478-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-46-Mlgd Legat identificeret I7009 

Log in