Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré B Række 11

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-B11-1-1-AF-apr2011.JPG
Række 11 i carré B Foto AF apr. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
WULFF (WULF) Charles Lehman, barn, 1861,19.4 B-11-1-Mlgd 0 ingen sten I36020 
EDELSTEIN Henriette, f. COHEN (COHN), g. Moritz Meyer, 1861,18.4 00911-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-2-Mlgd identificeret I33715 
HIRSCH Joseph, asfaltfabrikant, 1861,19.4 B-11-3-Mlgd 0 ingen sten I34196 
HARTVIG (HARTIG) Dorothea, f. MICHELSEN, g. Joseph, 1861,23.4 01444-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-4-Mlgd identificeret I2200 
HARTVIG (HARTIG) Joseph Marcus, slagtermester, Hillerød, 1865,22.2 01463-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-5-Mlgd identificeret I396 
kaldt Joseph Marcus HOMEL (HAMEL)
LEVYSOHN Cosman, silke- og klædehandler, 1861,5.5 02717-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-6-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD: Gosman]I126 
LEVYSOHN Henriette, f. EICHEL, g. Cosman, 1876,22.6 02721-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-7-Mlgd identificeret I102 
GOLDSCHMIDT Moses Meyer, møbelhandler, 1861,11.5 01282-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-8-Mlgd Legat identificeret I2680 
GOLDSCHMIDT Jette, f. COHEN (COHN), g. Moses Meyer, 1869,20.12 01257-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-9-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet I2681 
SANDER Mathilde, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Leopold, 1861,17.5 03944-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-10-Mlgd Legat identificeret I35647 
SANDER Leopold, grosserer, 1880,30.4 03945-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-11-Mlgd Legat identificeret I35648 
HARTVIG (HARTIG) Jacob Marcus, marskandiser, 1861,22.5 01459-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-12-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I388 
kaldt Jacob Marcus HOMEL (HAMEL)
HARTVIG (HARTIG) Regina, f. BARUCH, g. Jacob Marcus, 1861,13.11 01482-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-13-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I1235 
DAVIDSEN Rebekka Regine, f. PEDERSEN, g. Philip David, 1861,2.6 B-11-14-Mlgd 0 ingen sten I33679 
DAVIDSON Gottlieb Eichel, bogholder, 1861,10.6 00872-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-15-Mlgd identificeret I22599 
JACOBSEN Jacobine, ugift, Slagelse, 1861,11.6 B-11-16-Mlgd 0 ingen sten I34447 
PHILIP Jacobine, f. ELBE, g. Baruch, 1861,23.6 03481-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-17-Mlgd identificeret I35374 
SCHWABACH Hartvig, købmand, 1861,27.6 B-11-18-Mlgd 0 ingen sten I35680 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-11-19-Mlgd
LEVIN Marcus Joseph, købmand, schächter, 1861,11.8 02454-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-20-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14774 
kaldt Mordechai FREDERICIA
LEVIN Rebekka, f. WEEL, g. Marcus Joseph, 1868,3.3 02478-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-21-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I15001 
LATZER Sara, f. SALOMONSEN, g. Simon, 1861,29.8 02308-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-22-Mlgd identificeret I5336 
BALLIN Gerson, skrædder, 1861,30.8 B-11-23-Mlgd 0 ingen sten I32575 
MENDEL Hanna, ugift, 1861,8.9 02962-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-24-Mlgd identificeret I34978 
KALISCH Henriette, f. WULFF (WULF), g. Hillel Isac, 1861,13.9 02251-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-25-Mlgd identificeret I3202 
SALOMONSEN Sulla, husjomfru, 1861,17.9 B-11-26-Mlgd 0 ingen sten I32014 
FRIEDLæNDER Julius, kunstmaler, 1861,18.9 01054-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-27-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I15391 
PHILIPSEN Philip, handlende, 1861,25.9 B-11-28-Mlgd 0 ingen sten I29798 
GOLDSTEIN Joseph, blikkenslager, 1865,18.1 01303-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-29-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I22846 
GOLDSTEIN Esther, f. MEYER, g. Joseph, 1861,14.10 01301-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-30-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I22845 
HECKSCHER Philip Meyer, nålemagermester, 1861,19.10 01543-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-31-Mlgd Legat identificeret I34068 
CALMER Marie, f. DEHN (DEEN), g. Calmer Philip, 1861,4.11 00489-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-32-Mlgd identificeret I32850 
CALMER Calmer Philip, hosekræmmer, 1864,12.4 00479-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-33-Mlgd identificeret I32838 
ROTSCHILD (ROSKILDE) Grethe, f. ADLER, g. Eliezer Levin, 1861,5.11 03667-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-34-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Mands fornavn mangler i JD]I35495 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-11-35-Mlgd
HENRIQUES Clara, f. HENRIQUES, g. Isak Ruben, 1861,15.11 B-11-36-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I6280 
LEVIN Bolette, f. MEYER, g. Itzig, 1861,20.11 02387-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-37-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I34666 
MEYER Frederikke, f. TEXIERE, g. Saul, 1861,3.12 03050-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-38-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32289 
MEYER Saul, grosserer, 1862,8.1 03187-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-39-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I27630 
MICHAELSEN Michael Jacob, manufakturhandler, 1861,13.12 03217-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-40-Mlgd Legat identificeret I15327 
MICHAELSEN Esther, f. ADLER, g. Michael Jacob, 1869,1.5 03208-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-41-Mlgd Legat identificeret I15328 
HECKSCHER Frederikke, g. Samson, 1862,12.1 B-11-42-Mlgd 0 ingen sten I34058 
LEVIN Lucas, jernhandler, 1862,19.1 02450-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-43-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32142 
LEVIN Zerline, f. COHEN (COHN), g. Lucas, 1909,12.12 02506-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-44-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32132 
JACOBSEN Helene, ugift, 1862,22.1 02073-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-45-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34431 

Log in