Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré B Række 12

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-B12-1-1-AF-apr2011.JPG
Række 12 i carré B Foto AF apr. 2011

Status: Rækkens begyndelse indtil nr 12 skal fotograferes. Stenene bagved (mellem lindetræerne) behøver ikke blive fotograferet igen.

Række 12 i B, ned mod midterallé'en, består på de første pladser delvis af to parallelle rækker: Tættest på allé'en (mellem træerne) en smal stribe af små barnegrave og lidt forskudt de "rigtige" voksengrave i reglen med større sten. Barnegravene har hos Margolinsky et efterstillet 'a' efter rækkenummeret. I øjeblikket er hovedsagelig kun barnegravene fotograferet.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
DAVID Moses, købmand, Slagelse, 1862,30.1 00817-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-1-Mlgd identificeret I33655 
LAZARUS Juliane, f. LEVY, g. Lazarus, 1862,10.3 02323-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-2-Mlgd identificeret [Voksen]I27666 
BENDIX Georg Sophus, barn, 1864,1.4 00242-1-1-AF-apr2011.JPGB-12a-2-Mlgd Legat identificeret I32638 
BRAMSON Laura, barn, 1864,13.7 00439-1-1-AF-apr2011.JPGB-12a-3-Mlgd identificeret I32807 
SALOMON Rose, f. BARUCH, g. Isac Baruch, 1862,13.3 03789-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-3-Mlgd Legat identificeret [Voksen]I600 
SALOMON Isaac Baruch, dugmagermester, 1894,18.2 03763-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-4-Mlgd Legat identificeret [Voksen]I602 
kaldt Isaac Baruch MOISLING
MEYER Sally Edvard, 1862,13.3 03173-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-5-Mlgd Legat identificeret [Voksen]I35120 
SALOMONSEN Charles Baldur Oscar, barn, 1865,6.2 03824-1-1-AF-apr2011.JPGB-12a-6-Mlgd identificeret I35588 
HARTVIG (HARTIG) Nathan Marcus, slagter, Hillerød, 1862,1.4 01480-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-6-Mlgd identificeret [Voksen]I393 
kaldt Nathan Marcus HOMEL (HAMEL)
SIESBYE (SIESBY) Laura Wilhelmine Sofie, barn, 1865,13.2 B-12a-7-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet [!!ikke fotograferet]I915 
HARTVIG (HARTIG) Esther, f. HEIMAN (HEIMANN), g. Nathan Marcus, 1864,16.1 01447-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-7-Mlgd identificeret [Voksen]I1330 
JACOBI (JACOBY) Sophie, ugift, 1862,7.4 B-12-8-Mlgd 0 ingen sten I15813 
EIBESCHüTZ Wulf Jacob, handelsbetjent, 1862,6.4 00936-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-9-Mlgd identificeret [Voksen]I32127 
LEVIN Berend, læderhandler, 1862,29.4 02380-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-10-Mlgd Legat identificeret [Voksen]I34660 
kaldt Ber Jehuda GRIDITZ (GRAZ)
LEVIN Henriette, f. BONNIER, g. Berend, 1895,22.5 02420-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-11-Mlgd Legat identificeret [Voksen]I34703 
JACOBSEN Frederikke, f. MICHELSEN, g. Moses, 1862,3.5 B-12-12-Mlgd 0 ingen sten I34416 
BALLIN Hanne, f. PEISER, g. Joseph, 1862,3.5 00169-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-13-Mlgd identificeret I14347 
LEVY Isak Levi, slagter, 1862,7.5 02610-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-14-Mlgd identificeret I34790 
LEVY Hanne, f. CANTOR, g. Isak Levi, 1872,9.1 B-12-15-Mlgd 0 ingen sten I32319 
ENGEL Frederikke, f. HAUROWITZ, - enke e. bager, 1862,28.5 00987-1-1-AF-jun2011.JPGB-12-16-Mlgd 0 ingen sten [Støtte bevaret?]I33743 
CANTOR Caroline, f. FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL), g. Baruch, 1862,11.7 00512-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-17-Mlgd identificeret I24405 
kaldt Caroline FIURDA (FURTH)
LEVY Caroline, f. DAVIDSEN, g. Israel Heyman, 1862,11.6 02551-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-18-Mlgd identificeret I18033 
LEVY Israel Heyman, lysestøber, købmand, 1874,5.3 02613-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-19-Mlgd identificeret I18031 
MEYER Nicolai, cigarhandler, 1862,13.6 03153-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-20-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35022 
MEYER Caroline, f. ABRAHAM, g. Nicolai, 1893,17.3 03022-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-21-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35021 
LUBLIN Samuel, boghandler, Frederikssund, 1862,10.7 B-12-22-Mlgd 0 ingen sten I31890 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-12-23-Mlgd
GOLDSCHMIDT Heimann, sadelmagermester, 1862,14.7 01250-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-24-Mlgd Legat identificeret I33923 
JOSEPH Hanne, f. PHILIP, g. Nathan, 79 år, 1862,3.8 04630-1-1-AF-may2013.jpgB-12-25-Mlgd 0 identificeret [Mangler i JD]I66663 
kaldt Hanne ESSEN
PHILIPSEN Philip Adolph, grosserer, 1862,12.8 03526-1-1-AF-may2013.jpgB-12-26-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35396 
PHILIPSEN Henriette, f. PEINE, g. Philip Adolph, 1879,13.8 03516-1-1-AF-may2013.jpgB-12-27-Mlgd identificeret I35395 
MICHAELSEN Valdemar, barn, 1868,4.11 B-12-28-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I48236 
ARONSEN (AHRONSEN, AHRENSEN, AHRENTZEN) Henriette, ugift, trådhandlerske, 1862,13.8 00153-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-29-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I32560 
PHILIPSEN Meyer Gerson, boghandler, 1862,4.10 03520-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-30-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35400 
WULFF (WULF) Abraham, købmand, Helsingør, 1862,5.10 04489-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-31-Mlgd identificeret I36035 
LIEFFMANN Israel, instrumentmager, 1862,9.10 02736-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-32-Mlgd identificeret I34856 
MEYER Henriette Thora, barn, 1862,13.11 03071-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-33-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35066 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-12-34-Mlgd
PHILIPSEN Sophus, barn, 1863,26.1 03534-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-35-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35408 
SALOMONSEN Jenny Henriette, barn, 1863,5.3 03854-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-36-Mlgd Legat identificeret I5352 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-12-37-Mlgd
GOLDSCHMIDT Frederikke Sophie, barn, 1863,2.4 01243-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-38-Mlgd Legat identificeret I27631 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-12-39-Mlgd
GOLDSCHMIDT Charles, barn, 1863,3.9 01234-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-40-Mlgd identificeret [Fælles sten med bror]I33912 
GOLDSCHMIDT Max Julius, barn, 1864,6.6 01272-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-41-Mlgd identificeret [Fælles sten med bror]I33931 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-12-42-Mlgd
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-12-43-Mlgd
HEIMAN (HEIMANN) Gustav, barn, 1864,5.1 01582-1-1-AF-apr2011.JPGB-12-44-Mlgd identificeret I48346 

Log in