Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré B Række 2

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-B2-1-1-AF-apr2011.JPG
Række 2 i carré B Foto AF apr. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
LEVIN Caroline, ugift, 1854,6.9 B-2-1-Mlgd 0 ingen sten I34671 
REICHLBERG Julius, handskemagersvend, 1854,15.8 B-2-2-Mlgd 0 ingen sten I35466 
HIRSCH Nathan, kammerjæger, 1854,9.7 B-2-3-Mlgd 0 ingen sten I34189 
ADLER Caroline, ugift, 1854,3.7 00090-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-4-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I32513 
SCHIFF Sophie, f. LORIA, g. Jacob Moses, 1854,2.7 03960-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-5-Mlgd Legat identificeret I16987 
LEVIN Meyer Samuel, handlende, 1854,10.6 B-2-6-Mlgd 0 ingen sten I34719 
kaldt Meyer Samuel FRANZMAN
MONIES NN, dødfødt pige, møbelhandler Monies datter, 1854,4.6 04685-1-1-MG-xxx1955.jpgB-2-7-Mlgd 0 ingen sten [Mangler i JD]I71581 
SALOMONSEN Hanne, ugift, 1854,30.5 B-2-8-Mlgd 0 ingen sten I35592 
PRäGER Moses, handelsrejsende, 1854,15.4 B-2-9-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD B-2-91]I35449 
DELBANCO Bella, ugift, 1854,12.4 00883-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-10-Mlgd identificeret [Ved soklen formodentlig fragment af sten i nr. 11]I6295 
MICHAELSEN Hanne, f. LEVY, g. Jacob, 1854,7.4 03210-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-11-Mlgd identificeret [Apr. 2011 fundet ml. B-3-10 og B-3-11]I15330 
SCHOTTLäNDER Hitzelia, ugift, 1854,4.4 03977-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-12-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Trykfejl i JD 0 for ingen sten]I35673 
CANTOR Israel Abraham, handlende, 1854,1.4 00536-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-13-Mlgd identificeret I29655 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-2-14-Mlgd
HERTZ (HIRSCH) Abraham, handlende, 1854,25.3 B-2-15-Mlgd 0 ingen sten I34123 
COHEN (COHN) Hellemann, kunstdrejer, Fredericia, 1854,25.3 B-2-16-Mlgd 0 ingen sten I32956 
HEIDENHEIM Jacob Hirsch, købmand, Nysted, 1854,13.3 B-2-17-Mlgd 0 ingen sten I6522 
ARONSEN (AHRONSEN, AHRENSEN, AHRENTZEN) Cecilie, trådhandlerske, 1854,23.2 00148-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-18-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I32556 
HARTVIG (HARTIG) Joseph Jacob, vekselerer, 1854,22.2 01462-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-19-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34027 
HARTVIG (HARTIG) Emma, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Joseph Jacob, 1888,22.10 01445-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-20-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34026 
CAEN Sara, f. SALOMON, g. Justus Levin, 1854,20.2 00472-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-21-Mlgd identificeret I32833 
DAVIDSEN Birgitte, f. GETZEL, g. David Gabriel, 1858,16.11 00837-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-22-Mlgd identificeret I33664 
DAVIDSEN David Gabriel, 1854,20.2 00841-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-23-Mlgd identificeret I33665 
SIMONSEN Simon Heyman, bagermester, 1854,19.2 B-2-24-Mlgd 0 ingen sten I35754 
HARTVIG (HARTIG) Adelheid, f. von HALLE, g. Samuel, 1861,14.12 01434-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-25-Mlgd identificeret I1243 
HARTVIG (HARTIG) Samuel, glashandler, 1854,6.2 01488-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-26-Mlgd identificeret I394 
kaldt Schmuel HOMEL (HAMEL)
HIRSCH Isak Samuel, partikulier, 1870,3.2 01784-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-27-Mlgd Legat identificeret I19907 
HIRSCH Rachel, f. FRANCK, g. Isak Samuel, 1854,9.1 01795-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-28-Mlgd Legat identificeret [Gravstenen angiver dødsåret til 1857, hvilket form. er stenhuggerens fejl]I34204 
DAVID Auguste, ugift, 1854,7.1 00791-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-29-Mlgd Legat identificeret [Trykfejl i JD. B-2-19]I22876 
DAVID Dorothea, ugift, 1891,25.9 00799-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-30-Mlgd Legat identificeret [Sten egl. før søsterens i B-2-29]I22877 
ELSASS Sara, f. WEIL, g. Daniel, 1861,21.4 00983-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-31-Mlgd identificeret I24247 
ELSASS Daniel, grosserer, 1853,13.12 00977-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-32-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Vedrører sten anden person?]I24242 
CANTOR Mine, f. MARIBOE, g. Raphael, 1853,5.12 00556-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-33-Mlgd identificeret I32316 
ABRAHAMSEN Ludvig, typograf, 1873,14.9 B-2-34-Mlgd 0 ingen sten I32501 
ABRAHAMSEN Mariane, f. HARTVIG (HARTIG), g. Ludvig, 1853,11.11 B-2-35-Mlgd 0 ingen sten I32502 
GEDALIA Nicolai Abraham, barn, 1853,28.10 01177-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-36-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Fælles sten med bror, se også B-2-32]I33873 
GEDALIA Harald, barn, 1865,1.5 01172-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-37-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Fælles sten med bror, ,se også B-2-32]I23500 
LEVY Jacob Simon, tøjfabrikant, 1853,26.10 02619-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-38-Mlgd ikke fundet [2 løse plader på hans plads]I17326 
LEVY Clarine, f. GABRIEL, g. Jacob Simon, 1873,19.8 02557-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-39-Mlgd identificeret I17329 
d' ANDRADE Sara, f. FONESCA (FONSECA), g. Joseph, 1853,4.10 B-2-40-Mlgd 0 ingen sten I32533 
BRESSENDORF Pauline, f. JACOBSEN, g. Meyer Moses, 1853,28.9 B-2-41-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I49610 
SELIG Joseph, hosekræmmer, 1853,23.9 04003-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-42-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35696 
SCHOTTLäNDER Hanne Rachel, f. BENJAMIN, g. Jacob, 1853,16.19 03976-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-43-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14146 
SCHOTTLäNDER Jacob Itzig, grosserer, 1858,28.5 03980-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-44-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14145 
JOSEPH Moses, skrædermester, 1861,23.7 02213-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-45-Mlgd identificeret I34523 
JOSEPH Ellen, f. LEVALD, g. Moses, 1853,15.8 02201-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-46-Mlgd identificeret I34522 

Log in