Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré B Række 9

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-B9-1-1-AF-apr2011.JPG
Række 9 i carré B Foto AF apr. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
BENDIX Agnes Jacobine, barn, 1862,2.5 00228-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-1-Mlgd identificeret [På rækkens plads nr 2]I32632 
MELCHIOR Cille, ugift, 1859,22.10 02885-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-2-Mlgd identificeret [På rækkens plads nr 1]I13156 
RéE Immanuel, cand.phil., 1859,22.10 03611-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-3-Mlgd identificeret I17724 
LEVY Mariane, f. COHEN (COHN), g. Abraham Lazarus, 1859,28.10 02651-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-4-Mlgd identificeret I17275 
LEVY Abraham Lazarus, købmand, Hillerød, 1878,10.8 02531-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-5-Mlgd identificeret I17229 
SøRENSEN Emma, f. SIMONSEN, g. Lauritz, 1859,8.11 B-9-6-Mlgd ikke fundet [Mands fornavn mangler i JD. Fødenavn vistnok moderens fødenavn]I35797 
ROSBACH Pauline, ugift, 1859,22.11 B-9-7-Mlgd 0 ingen sten I35477 
COHEN (COHN) Hanne, barn, 1859,28.11 B-9-8-Mlgd 0 ingen sten I32954 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-9-9-Mlgd
UNNA Frederikke, f. ISRAEL, g. Wulff Joseph, 1859,9.12 04259-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-10-Mlgd identificeret I14319 
UNNA Wulff Joseph, silke- og klædehandler, 1866,2.11 04298-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-11-Mlgd identificeret I14272 
COHEN (COHN) Moses David, handlende, 1859,19.12 B-9-12-Mlgd 0 ingen sten I22794 
kaldt Moses David KIEL
HIRSCH Sara, f. MICHAELSEN, g. Hertz Samuel, 1859,25.12 B-9-12a-Mlgd 0 ingen sten I34206 
HARTVIG (HARTIG) Hanne, f. CANTOR, g. Abraham Marcus, 1860,1.1 01452-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-13-Mlgd identificeret I2198 
HARTVIG (HARTIG) Abraham Marcus, klædehandler, 1862,2.11 01433-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-14-Mlgd identificeret I395 
JACOBSEN Gerson Juda, skrædder, 1860,14.1 02057-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-15-Mlgd identificeret I13170 
BALLIN Emilie, barn, 1860,7.1 B-9-16-Mlgd 0 ingen sten I32574 
JACOBSEN Michael Levin, strømpevæversvend, 1860,29.1 B-9-17-Mlgd 0 ingen sten I34467 
kaldt Michael Levin MOISLING
COHEN (COHN) Cecilie/Zille, f. GEDALIA, g. Wulf Esriel, 1860,13.2 B-9-18-Mlgd ikke fundet I23456 
WULFF (WULF) Hertz Juda Hartvig, hosekræmmer, 1860,15.2 B-9-19-Mlgd 0 ingen sten I36024 
kaldt Hertz Juda Hartvig FREDERICIA
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-9-20-Mlgd
SALOMON Sara, f. OETTINGER, g. Isak Gotschalk, 1860,29.3 03799-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-21-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35578 
SALOMON Isak Gottschalk, bogtrykker, 1885,16.9 03765-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-22-Mlgd identificeret I35557 
PHILIPSEN Philip Ephraim, hosekræmmer, 1860,5.3 03527-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-23-Mlgd Legat identificeret I35398 
PHILIPSEN Jacobine, f. MEYER, g. Philip Ephraim, 1877,4.3 03517-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-24-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet [Fødenavn mangler i JD]I35397 
ISRAEL Martin Jeremias, handelsagent, 1860,10.3 01926-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-25-Mlgd identificeret I34316 
NATHAN Wulf Levin, guldtrækker, 1860,26.4 03392-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-26-Mlgd Legat identificeret I1953 
kaldt Wulf Levin NASCHE (NASCHOU)
NATHAN Gittel, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Wulf Levin, 1879,18.1 03345-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-27-Mlgd Legat identificeret I1954 
kaldt Gittel ESSEN
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Henriette, f. SONNENBERG, g. Benjamin Simon, 1860,27.4 01088-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-28-Mlgd identificeret I1134 
BALLIN Sophie, f. GOLDSCHMIDT, g. Jacob, 1860,6.5 00185-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-29-Mlgd Legat identificeret I13998 
SIMONSEN Joseph, silke- og klædehandler, 1860,22.5 04069-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-30-Mlgd Legat identificeret I35721 
SIMONSEN Dorothea, f. ABRAHAMSEN, g. Joseph, 1869,1.12 04045-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-31-Mlgd Legat identificeret I35720 
COHEN (COHN) Birgitte, f. LEVY, g. Wulff Moses, 1860,26.5 00591-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-32-Mlgd Legat identificeret I6053 
kaldt Birgitte EMDEN
COHEN (COHN) Wulff Moses, møbelhandler, 1870,1.2 00760-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-33-Mlgd Legat identificeret I6052 
TRIER Frederikke, ugift, 1860,9.7 B-9-34-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD E-9-34. Af kortet fremgår desuden, at der ikke er nogen sten]I35838 
COHEN (COHN) Esther, ugift, 1860,24.5 00617-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-34a-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Trykfejl i JD 0 for ingen sten. denne dog ulæselig]I32929 
LUBLIN Lene Amalie, f. COHEN (COHN), g. Samuel, 1860,23.7 02786-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-35-Mlgd identificeret I31857 
AHRONHEIM Adolph, grosserer, 1860,2.8 00136-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-36-Mlgd identificeret I13400 
WARBURG Julius, skomagermester, Assens, 1860,3.8 04389-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-37-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35934 
WARBURG Emilie, f. SALOMON, g. Julius, 1892,14.12 04384-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-38-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35933 
von HALLE Adelheid, f. RéE, g. Levin Bendix, 1860,5.8 B-9-39-Mlgd 0 ingen sten I22929 
COHEN (COHN) Helene, f. LEVY, g. Moses H, 1860,8.8 00644-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-40-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I32138 
DANZIGER Pauline, f. LEVY, g. Samuel, 1890,14.9 00788-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-41-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I19430 
JACOBSEN Daniel, købmand, Næstved, 1860,26.8 02040-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-42-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34398 
JACOBSEN Lene, f. HARTMAN, g. Daniel, 1883,23.3 02107-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-43-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle. Fødenavn mangler i JD]I34399 
GOLDSCHMIDT Esther, ugift, 1860,2.9 01239-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-44-Mlgd Legat identificeret I33916 
MEYER Isak, købmand, Vordingborg, 1860,3.9 03080-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-45-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I48106 

Log in