Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré E

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-E-1-1-AF-apr2011.JPG
Carré E Foto AF apr. 2011

Status OK.

Carre E ligger (ligesom C, D og den ene halvdel af H) på arealet erhvervet 1805. Begravelserne er påbegyndt umiddelbart efter C/D var blevet fyldt op.

Der er ialt 525 kendte og lokaliserbare begravelser i carre E

begravelser per år

Log in