Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré E Række 4

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-E4-1-1-AF-apr2011.JPG
Række 4 i carré E Foto AF apr. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
von ESSEN Salomon Nathan, guldtrækker, 1827,19.6 00999-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-1-Mlgd identificeret I33756 
ISRAEL Rane, ugift, 1828,19.3 E-4-2-Mlgd 0 ingen sten I34322 
WULFF (WULF) Debora, g. Joel Joseph, 1828,6.3 E-4-3-Mlgd 0 ingen sten I36027 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVE-4-4-Mlgd
JOSEPH Heyman Benjamin, handlende, 1828,25.2 E-4-5-Mlgd 0 ingen sten I34526 
kaldt Chajm NASCHE (NASCHOU)
COHEN (COHN) Isak Philip, handlende, 1828,9.2 00660-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-6-Mlgd identificeret I32968 
von HALLE Wulff Levin, grosserer, 1828,23.1 01409-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-7-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I12857 
NATHAN Jacob, cigarmager, 1827,31.12 E-4-8-Mlgd 0 ingen sten I35290 
kaldt Jacob MECHLENBORG
BüRGEL Sara, f. SALOMONSEN, g. Isac, 1856,14.10 00464-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-9-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I5406 
BüRGEL lsac Heyman, tallotterikollektør, 1827,13.12 00462-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-10-Mlgd identificeret I5408 
ISAC (ISAAC, ISAK) Maren, f. JACOB, g. Benjamin, 1827,11.12 E-4-11-Mlgd 0 ingen sten I34253 
JACOBSEN Frederikke, f. ADLER, g. Salomon, 1827,7.12 02052-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-12-Mlgd identificeret I34414 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVE-4-13-Mlgd
NATHAN Rosa, g. Marcus, 1827,29.11 03386-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-14-Mlgd identificeret [Trykfejl og fejl i kartotek: E-14-14]I35309 
TEXIERE Simon Jacob, handlende, 1827,19.11 E-4-15-Mlgd 0 ingen sten I35805 
LEVIN Samuel Bernt, handlende, 1827,25.10 E-4-15a-Mlgd 0 ingen sten I34700 
kaldt Schmuel FRANZMAN
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Abraham, handlende, Næstved, 1827,8.9 E-4-16-Mlgd 0 ingen sten I55223 
HAMBRO Isak Joachim/Levy, smørhdl., Amsterdam, 1827,1.9 01412-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-17-Mlgd identificeret I34003 
kaldt Isak Joachim/Levy RENDSBURG
FALK Isaac Israel, handlende, 1827,25.8 01009-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-18-Mlgd identificeret I33763 
kaldt Isaac Israel POLACK
MEYER Simon, handlende, 1827,30.7 E-4-19-Mlgd 0 ingen sten I35133 
LEVY Sara, tjenestepige, 1827,20.7 E-4-20-Mlgd 0 ingen sten I34843 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVE-4-21-Mlgd
MEYER Levin, silke- og klædehandler, 1827,26.11 03112-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-22-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I35088 
kaldt Levin FREDERICIA
MEYER Sara, f. FüRST, g. Levin, 1827,30.5 03179-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-23-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I35123 
RUBEN Isac Ephraim, vinhandler, 1827,25.5 03690-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-24-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35508 
kaldt Isac Ephraim HELSINGøR
RUBEN Susanne, f. ANRICH, g. Isac Ephraim, 1845,2.8 03712-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-25-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD H-4-25, fælles sten med ægtefælle]I35517 
ITALIAENDER Abraham, tobaksfabrikør, 1827,23.5 E-4-26-Mlgd 0 ingen sten I34332 
MEYER Frederikke, f. ROTSCHILD (ROSKILDE), g. Isak, 1827,8.5 03049-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-27-Mlgd Legat identificeret I35050 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Hanne, ugift, 1827,24.4 E-4-28-Mlgd 0 ingen sten I32711 
kaldt Hanne PEISER
ROTHENBORG (ROTHENBURG) Frederikke, f. ADLER, g. Philip Moses, 1827,23.4 03654-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-29-Mlgd Legat identificeret I29639 
ABRAHAM Sara, ugift, 1827,15.4 E-4-30-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD: 1827,14.4: død 1827,12.4, begr. 1827,15.4]I55182 

Log in