Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-H-1-1-AF-apr2011.JPG
Carré H Foto AF apr. 2011

Status OK.

Carre H ligger på de fjerneste dele af arealerne erhvervet 1805 og 1831. Begravelserne i H er begyndt umiddelbart efter E var blevet fyldt op.

Der er ialt 464 kendte og lokaliserbare begravelser i carre H

begravelser per år

Log in