Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré J

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-J-1-1-AF-aug2011.JPG
Carré J Foto AF aug. 2011

Der er ialt 526 kendte og lokaliserbare begravelser i carre J

begravelser per år

Log in