Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré X

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-X-1-1-AF-okt2010.JPG
Carré X Foto AF okt. 2010

Status: Skal gennemgås igen.

I carré X må man skelne mellem gravpladser og stenpladser. I 28 tilfælde er personers gravsten nemlig placeret i andre rækker end deres grave. I yderligere en del tilfælde er gravstenen rykket i forhold til graven, sådan at rækkefølgen af gravpladser afviger noget fra rækkefølgen af gravsten. Derfor har menuen ovenfor separate grav- og stenrækker for carre X.

Carré X omfatter den ældste del af kirkegården, de fem "grå" områder langs Møllegade erhvervet 1694, 1704, 1715 (den "portugisiske" del), 1748 samt 1768, og har mod den nuværende midterallé været afsluttet af et stakit med "murbegravelser" i stil med dem der i dag findes i MB langs Birkegade. Dvs. stenene har i sidste række (X18) været vendt indad, mod Møllegade (se den kronologiske animation). Stenene er på de ældste områder (dvs. rækkernes midterste dele) meget vanskelige at læse.

Der er ialt 940 kendte og lokaliserbare begravelser i carre X

begravelser per år

Log in