Genealogy: Some Sources

Some Genealogical Sources

Sorry, this page is available only in Danish

Mere genealogi er tilgængelig andre steder på dette "site" (brondsted.dk) som er organiseret i "subdomæner", idet brugerne kun har det til fælles at de hedder Brøndsted og nedstammer fra provst Chr. Brøndsted (1742-1823). På roden af domænet, brondsted.dk, er samlet hvad der må være af interesse for alle Brøndsted'er af vores familie. Nedenfor desuden et lille udvalg af kilder etc., der måske også har bredere interesse:

K.G. Brøndsted: Slægt-bog for Fridsch'er og Brøndsted'er, 1906
K.G. Brøndsted: Empire, 1910
T. Brøndsted: Aschkenasische Grabsteinepigraphik aus Königstraße in Altona, 2008
Kitty Fangen: Slegten Fangen, 1927
J. Fischer: Brev til M. Rothenborg, 1930
Peder Madsen Fridsch: Optegnelser i en "Huus og Reyse Bibel", 1712-83
Holger Hammerich: Mit Levnedsløb, 1912
Hans Hansen: Portrætmalerens Dagbog, 1794/95
IC Hansen: Strejftog, 1938
H. J. Huitfeldt-Kaas: Om Familien Brochmann i Norge, 1895
Charlotte Ibsen: Spredte Erindringer om mit Barndomshjem, 1903
Sophie Conradine Jürgensen: Oldemors Erindringer, 1880 (1908)
Chr. Kollerup: En Vesthimmerlandsk Bondeslægt. Slægten Bro med Sidelinjer, Løgstør 1951
Georg Koës' dagbog, 1806
Frida Madsen: Af en landsbydegns dagbog, 1977
Bolette Mønsted: Brev ca. 1790
I.C. Ryges: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, 1906
M. Seidelin: Den Seidelinske Slægtsbog 1943-82
F. Thygesen: En håndværker fra Slesvig og hans slægt, 1955
R. Ussing: En gammel Landsbypræsts Ungdomsminder, ca. 1850